Корзина
75 отзывов
+38(067)889-09-95
+380992868577
+380972910590
+380933340111
УкраинаЧеркасская областьЧеркассывул.Молоткова, буд.85
ТОВ "ЕКОПРОМТРАНС"
Оставить отзывНаличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.

Оптимізація параметрів тари

Оптимізація параметрів тари

Для задоволення зростаючих потреб в якісній тарі виробники змушені виготовляти пакування великими тиражами, що вимагає використання значних ресурсів пакувальних матеріалів.

Оптимізація параметрів тари

О. Млинко, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

Для задоволення зростаючих по­треб в якісній тарі виробники змушені виготовляти пакування великими тиражами, що вимагає використання значних ресурсів пакувальних матеріалів [1]. Зважа­ючи на тенденцію зростання вар­тості паперу, картону, гофрованих та інших матеріалів, актуальним є необхідність їх економного витра­чання. У працях [2,3] наведено методику вибору форми та спів­відношення розмірів тари для ефективного пакування продукції. Проте, давно назріла необхідність використання методів оптимізації параметрів заготовок тари від най­простіших до складних форм.

У процесі оптимізації геомет­ричних параметрів пакування ви­рішують пряму та обернену задачу. Пряма задача полягає у визначенні розмірів елементів тари для па­кування максимального об’єму продукції за умови заданої форми та розмірів картонної заготовки. Обернена задача передбачає зна­ходження такого співвідношення елементів розгортки пакування, яке забезпечує пакування заданого об’єму продукції за умови мі­німальної витрати матеріалу на виготовлення тари.

Вирішення прямої задачі ґрунту­ється на використанні методу зна­ходження екстремуму функції, ви­раженої залежністю внутрішнього об’єму тари від заданих геометрич­них параметрів заготовки.

Як приклад, розглянемо картонну заготовку за формою рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює а (рис. 1а). Така форма заготовки може бути отримана за результатами конструкторських розробок або після розкроювання матеріалу для інших цілей.

Об’єм тари, виготовленої з такої картонної заготовки (рис. 1б), ви­разимо залежністю

     

Тому таке значення розміру стінки тари забезпечує пакування про­дукції максимального об’єму Vтаx = а3 / 54, про що свідчить крива від­носного об’єму пакування, зобра­жена на рис. 2.

Значення параметрів тари, виго­товленої з картонних заготовок інших форм, наведено у таблиці. За результатами аналітичних дослі­джень можна стверджувати, що форма заготовки визначає внут­рішній об’єм тари. Як видно з діаграми на рис. 3, максимальний об’єм із запропонованих форм за­безпечує заготовка у вигляді круга (відносний об’єм такої тари складає 0,465 куб. одиниць), а мінімальний — заготовка у вигляді прямокутного рівнобедреного трикутника (V = 0,0183 куб. одиниць).

Запропонований метод оптимізації параметрів тари, виготовленої із за­готовок різної геометричної форми, дає можливість ефективно викорис­товувати пакувальний матеріал, а отже економити природні та енер­гетичні ресурси, працю багатьох кваліфікованих людей пакувальної індустрії.

Література:

 

  1.  Томас Хайн. Все об упаковке. СПб.: Азбука Терра, 1997. — 288 с.
  2.  Моделювання процесів паку­вання / А.І. Соколенко, В.Л. Яро­вий, В.А. Піддубний та ін. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 272 с.
  3.  Регей І.І., Коляно Я.Ю. Оптимі- зація конструкції картонних розгорток // Упаковка. — 1999. — № 2. — С. 38.
Предыдущие статьи